Aplikácia produktov

O nás

Spoločnosť DB Biotech sa zaoberá designom a výrobou klonálnych protilátok z králičieho antiséra na základe presne stanovených požiadaviek a potrieb zákazníkov. Na trh priniesla úplne novú technológiu produkcie vysoko špecifických klonálnych protilátok, vďaka ktorej majú tieto protilátky tú najvyššiu možnú mieru špecificity, avidity a afinity.

DB Biotech bol založený v roku 2006 svetovo uznávanými odborníkmi v oblasti proteomiky a imunológie. Naše klonálne protilátky sú určené predovšetkým pre výskum, diagnostiku a liečbu v oblasti rakoviny, autoimúnnych ochorení, neurologických ochorení, pri alergiách, cukrovke a ďalších ochorení.

Hlavným cieľom firmy je zavedenie novej kvality pri aplikácii protilátok v každodennej praxi, od western blotov bez pozadia až po špeciálnu kvantitatívnu diagnostiku alebo potencionálnu aplikáciu humanizovaných klonálnych protilátok pre liečbu rôznych ochorení.